Hướng dẫn cách gửi Thuyết minh Báo cáo Tài chính qua mạng 100% thành công

Một số điểm lưu ý khi nộp Báo cáo tài chính (BCTC) và Thuyết minh báo cáo tài chính: – BCTC theo Quyết định 48 gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính, bảng cân đối … Đọc tiếp