10 năm sau khủng hoảng tài chính, thế giới vẫn còn mắc nhiều sai lầm?

Cuộc khủng bố ngày 11/9 đã dẫn đến nhiều cuộc chiến tranh, vụ phá sản của ngân hàng Lehman dẫn đến các cú sốc về kinh tế và chính trị. Khi các nhà sử học nhìn lại thế kỷ 21, họ sẽ chỉ ra 2 cú sốc. Thứ nhất là vụ tấn công khủng bố … Đọc tiếp