Sự khác nhau giữa thẻ Mastercard và thẻ Visa. Nên làm thẻ nào?

Hiện nay tại thị trường thẻ ngân hàng Việt Nam, hai dòng thẻ chính người tiêu dùng Việt Nam sử dụng là thẻ Mastercard và thẻ Visa. Chắc chắn rằng trong quan niệm của nhiều khách hàng vẫn còn hiểu nhầm rằng Mastercard và Visa là hai ngân hàng. Xin được xác nhận lại là … Đọc tiếp